Lista aktualności Lista aktualności

Czy nietoperze już śpią?

To już ostatnia z zaplanowanych w ramach projektu "Ochrony przyrody... w Toruniu" kontrola zasiedlenia zimowisk dla nietoperzy na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski.

Podczas bieżącej (grudniowej 2020) kontroli zasiedlenia studzienek przeznaczonych na zimowiska dla nietoperzy, stwierdzono występowanie 18 osobników nietoperzy należących do 2 gatunków: 17 Gacków brunatnych (Plecotus auritus) i 1 Nocka Natterera (Myotis nattereri). 

Spośród 15 zbadanych schronów, zasiedlonych przez zimujące nietoperze zostało 6. 

Jak było od początku?

Nadleśnictwo Solec Kujawski na początku 2019 roku zakończyło realizację projektu "Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu". 

Projekt obejmował adaptację obiektów (przewidzianych do likwidacji wybranych studzienek inspekcyjnych nieużywanego i będącego w trakcie demontażu rurociągu) dla potrzeb zimujących nietoperzy i poprzedzony był inwentaryzacją nietoperzy na terenie nadleśnictwa w 2017 roku. Wynikiem inwentaryzacji był program ochrony nietoperzy i projekt zimowisk dla nich.

Zadanie obejmowało także wykonanie i montaż budek drewnianych i trocinobetonowych dla nietoperzy oraz nadzór specjalistyczny chiropterologa (dr. Krzysztofa Kasprzyka - autora programu i projektu zimowisk dla nietoperzy w Nadleśnictwie Solec Kujawski) nad realizowanymi pracami (2018 rok) oraz po zrealizowaniu prac (2019 i 2020 rok).

Jesienią (15.12.2020 r.) zakończyliśmy dwuletni monitoring powykonawczy zasiedlenia budek i studzienek przez nietoperze - który oczywiście prowadzony był na podstawie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na chwytanie oraz chwilowe przetrzymywanie osobników gatunków zwierząt.

Jak monitoring wyglądał od początku:

W wyniku lipcowej (2019 roku) kontroli zasiedlenia budek lęgowych stwierdzono występowanie 17 osobników nietoperzy należących do 3 gatunków: 10 Karlików malutkich (Pipistrellus pipistrellus), 6 Karlików większych (Pipistrellus nathusii) i 1 Borowca wielkiego (Nyctalus noctula). Występowanie nietoperzy stwierdzono na podstawie odchodów oraz obecnych osobników (głównie samce) w budkach lęgowych.

Natomiast podczas grudniowej (2019 roku) kontroli zasiedlenia - tym razem studzienek przeznaczonych na zimowiska, stwierdzono występowanie 12 osobników nietoperzy należących do 2 gatunków: 11 Gacków brunatnych (Plecotus auritus) i 1 Nocka Natterera (Myotis nattereri). 

W lipcu 2020 r. ponownie kontrolowano zasiedlenie budek lęgowych i stwierdzono występowanie kilkudziesięciu (40-60) osobników nietoperzy należących do 7 gatunków: Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), Karlik większy (Pipistrellus nathusii), Borowiec wielki (Nyctalus noctula), Gacek brunatny (Plecotus auritus), Nocek Natterera (Myotis nattereri), Nocek duży (Myotis myotis), Mroczek późny (Eptesicus serotinus). Występowanie nietoperzy stwierdzono na podstawie obecnych osobników (samce i samice) w budkach lęgowych oraz na podstawie odchodów. 

I wreszcie jak już wyżej wspomniano podczas kontroli przeprowadzonej w grudniu 2020 r. po raz drugi i ostatni poddano inwentaryzacji studzienki przeznaczone na zimowiska, gdzie stwierdzono występowanie 18 osobników nietoperzy należących do 2 gatunków: 17 Gacków brunatnych (Plecotus auritus) i 1 Nocka Natterera (Myotis nattereri). 

Życzymy sobie i nietoperzom dalszej dobrej współpracy!

Za współpracę i ogromne zaangażowanie dziękujemy Specjaliście z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Katedry Zoologii i Ekologii Kręgowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - dr Krzysztofowi Kasprzykowi, który tak podsumował wyniki inwentaryzacji:

Założenia programu zostały zrealizowane, cel został osiagnięty, zarówno liczba zasiedlonych budek lęgowych jak i liczba nietoperzy zasiedlających budki lęgowe w drugim roku po adaptacji obiektów wskazuje na sukces prowadzonego programu.

Panujące warunki klimatyczne sprzyjają zimowaniu nietoperzy także poza studzienkami np.: w starych drzewach dziuplastych, a mimo to nietoperze odnalazły i zasiedliły nasze studzienki. 

Pozostaje nam dalsza obserwacja sagi rodów nietoperzy w Nadleśnictwie Solec Kujawski i mamy nadzieję - że autor projektu zimowisk będzie również doglądał owoców naszej wspólnej pracy.

Oczywiście przy okazji podziękowań dziękujemy także "niezmęczonemu" Panu Waldkowi - dostawcy naszych budek lęgowych dla ptaków a także dla nietoperzy, pasjonata i miłośnika ptaków (zrzeszonego w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków i działającego w lokalnej grupie OTOP "BEWIK"), który nie opuścił prawie żadnej kontroli.