Lista aktualności Lista aktualności

Czy już czas odlatywać? Ptasie wędrówki

Bezpośrednim sygnałem dla skrzydlatych podróżników jest skracający się dzień. Im bliżej zimy, tym dni stają się nie tylko coraz chłodniejsze, ale przede wszystkim coraz krótsze.

Krótszy dzień to mniejsza obfitość pokarmu i mniej czasu na jego zdobycie, a tym samym mniejsza ilość energii niezbędnej do przetrwania zimnych nocy. Ptaki za cel wędrówki wybierają ciepłe kraje, w których dzień trwa wystarczająco długo, by mogły zaspokoić głód i zgromadzić odpowiednią ilość energii

Co roku jesteśmy świadkami dwóch ptasich wędrówek: wiosennej oraz jesiennej. Wiosenne migracje związane są z lęgami. Ptaki wracają w miejsca, w których same dorastały, właśnie po to, by odchować swoje młode. 

Jesienne podróże spowodowane są nadchodzącą zimą, a co za tym idzie trudnymi warunkami atmosferycznymi i kłopotami ze zdobyciem pokarmu. Dzień staje się coraz krótszy, więc kurczy się czas na szukanie pożywienia. Zima w Polsce jest wyjątkowo niekorzystnym czasem dla ptaków owadożernych, dlatego dla nich wędrówka jest nieunikniona. 

Więcej o ptasich wędrówkach na zimowiska

Właśnie w październiku trwa i będzie trwał jeszcze do listopada czas ptasich odlotów na zimowiska. Nad naszymi głowami odbywa się wielkie jesienne poruszenie, którego od września jesteśmy świadkami.

Spoglądając w niebo, obserwujemy ptaki zbierające się do odlotu w ogromne grupy, które w większości formują klucz. Klucz to najbardziej charakterystyczna podniebna ptasia formacja. Jednak nie wszystkie formuja klucze. U bocianów i szpaków takie zebrania nazywamy sejmikami, natomiast u żurawi – zlotowiskami, ostrygojady lecą jeden za drugim, a szpaki czy jaskółki, zbijają się w mniej lub bardziej regularne chmary.

Więcej o ptasich tajemnicach w Kalendarzu z lasu

Leśnicy, żegnając odlatujące ptaki są czujni i nie zapominają o naszych skrzydlatych sprzymierzeńcach pozostających w kraju oraz o gościach przylatujących do nas z dalekiej północy - przygotowując dla nich karmniki leśne i zapasy swieżej karmy. 

O akcji dokarmiania ptaków na pewno jeszcze przypomnimy!