Lista aktualności Lista aktualności

Ciąg dalszy sagi rodów nietoperzy w Nadleśnictwie Solec Kujawski

"Siedmiu wspaniałych" - tak należy podsumować wyniki drugiego roku lipcowej kontroli zasiedleń budek lęgowych dla nietoperzy. Tym razem w budkach - przeznaczonych właśnie dla nich wśród kilkudziesięciu stwierdzonych osobników wyróżniono siedem gatunków nietoperzy.

Nadleśnictwo Solec Kujawski na początku 2019 roku zakończyło realizację projektu "Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu". 

Projekt obejmował adaptację obiektów (przewidzianych do likwidacji wybranych studzienek inspekcyjnych nieużywanego i będącego w trakcie demontażu rurociągu) dla potrzeb zimujących nietoperzy.

Zadanie obejmowało także wykonanie i montaż budek drewnianych i trocinobetonowych dla nietoperzy oraz nadzór specjalistyczny chiropterologa (dr. Krzysztofa Kasprzyka - autora programu i projektu zimowisk dla nietoperzy w Nadleśnictwie Solec Kujawski) nad realizowanymi pracami (2018 rok) oraz po zrealizowaniu prac (2019 i 2020 rok).

W wyniku tegorocznej (lipcowej) kontroli zasiedlenia budek lęgowych (na podstawie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na chwytanie oraz chwilowe przetrzymywanie osobników gatunków zwierząt) stwierdzono występowanie kilkudziesięciu (40-60) osobników nietoperzy należących do 7 gatunków: Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), Karlik większy (Pipistrellus nathusii), Borowiec wielki (Nyctalus noctula), Gacek brunatny (Plecotus auritus), Nocek Natterera (Myotis nattereri), Nocek duży (Myotis myotis), Mroczek późny (Eptesicus serotinus). Występowanie nietoperzy stwierdzono na podstawie obecnych osobników (samce i samice) w budkach lęgowych oraz na podstawie odchodów. 

- Założenia programu zostały zrealizowane, cel został osiagnięty, zarówno liczba zasiedlonych budek lęgowych jak i liczba nietoperzy zasiedlających budki lęgowe w drugim roku po adaptacji obiektów wskazuje na sukces prowadzonego programu - podsumowuje wyniki inwentaryzacji specjalista z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Katedry Zoologii i Ekologii Kręgowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - dr Krzysztof Kasprzyk.

Dla przypomnienia w wyniku lipcowej (2019 roku) kontroli zasiedlenia budek lęgowych stwierdzono występowanie 17 osobników nietoperzy należących do 3 gatunków: 10 Karlików malutkich (Pipistrellus pipistrellus), 6 Karlików większych (Pipistrellus nathusii) i 1 Borowca wielkiego (Nyctalus noctula). Występowanie nietoperzy stwierdzono na podstawie odchodów oraz obecnych osobników (głównie samce) w budkach lęgowych. 

Natomiast podczas grudniowej (2019 roku) kontroli zasiedlenia - tym razem studzienek przeznaczonych na zimowiska, stwierdzono występowanie 12 osobników nietoperzy należących do 2 gatunków: 11 Gacków brunatnych (Plecotus auritus) i 1 Nocka Natterera (Myotis nattereri). 

Przed nami jeszcze jedna kontrola w ramach projektu - zasiedlenia studzienek, która odbędzie się w grudniu bieżącego roku - wtedy podzielimy się dalszymi informacjami i planami na temat pobytu nietoperzy w Nadleśnictwie Solec Kujawski, które będziemy realizowali w ramach dalszej współpracy z dr Krzysztofem Kasprzykiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.