Lista aktualności Lista aktualności

Ciąg dalszy pewnej przyszłości nietoperzy w Nadleśnictwie Solec Kujawski

Tym razem nietoperze pojawiły się w studzienkach inspekcyjnych, zaadaptowanych na zimowiska - właśnie dla nich.

Nadleśnictwo Solec Kujawski na poczatku 2019 roku zakończyło realizację projektu "Ochrona przyrody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu". 

Projekt obejmował adaptację obiektów (przewidzianych do likwidacji wybranych studzienek inspekcyjnych nieużywanego i będącego w trakcie demontażu rurociągu) dla potrzeb zimujących nietoperzy.

Zadanie obejmowało także wykonanie i montaż budek drewnianych i trocinobetonowych dla nietoperzy oraz nadzór specjalistyczny chiropterologa (dr. Krzysztofa Kasprzyka - autora programu i projektu zimowisk dla nietoperzy w Nadleśnictwie Solec Kujawski) nad realizowanymi pracami (2018 rok) oraz po zrealizowaniu prac (2019 i 2020 rok).

W wyniku lipcowej (2019 roku) kontroli zasiedlenia budek lęgowych (na podstawie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na chwytanie oraz chwilowe przetrzymywanie osobników gatunków zwierząt) stwierdzono występowanie 17 osobników nietoperzy należacych do 3 gatunków: 10 Karlików malutkich (Pipistrellus pipistrellus), 6 Karlików większych (Pipistrellus nathusii) i 1 Borowca wielkiego (Nyctalus noctula). Występowanie nietoperzy stwierdzono na podstawie odchodów oraz obecnych osobników (głównie samce) w budkach lęgowych. 

Natomiast podczas grudniowej (2019 roku) kontroli zasiedlenia - tym razem studzienek przeznaczonych na zimowiska, stwierdzono występowanie 12 osobników nietoperzy należących do 2 gatunków: 11 Gacków brunatnych (Plecotus auritus) i 1 Nocka Natterera (Myotis nattereri). 

Spośród 15 zbadanych schronów, zasiedlonych przez nietoperze zostało 5.

- Zarówno liczba zasiedlonych schronów, jak i liczba nietoperzy zasiedlających schrony w niecały rok po adaptacji obiektów wskazuje na sukces prowadzonego programu - podsumowuje wyniki inwentaryzacji specjalista z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Katedry Zoologii i Ekologii Kręgowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - dr Krzysztof Kasprzyk.

Analogiczne dwie kontrole odbędą się w przyszłym 2020 roku - wtedy podzielimy się dalszymi informacjami na temat zasiedlenia nietoperzy w Nadleśnictwie Solec Kujawski. 

Tekst: Adrian Pietrzak