Lista aktualności Lista aktualności

95-lecie naszej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Choć pojęcie „Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu” pojawiło się w 1920 r., to w obecnym kształcie Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu została otworzona w 1925 r.

Lasy państwowe na Pomorzu zostały przejęte od władz niemieckich przez administrację polską w 1920 r. 

Początki Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wiążą się ściśle z dziejami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 stycznia 1925 roku o "utworzeniu dyrekcji lasów państwowych" ostatecznie scaliło lasy pomorskie z resztą kraju. Utworzono wówczas 10 samodzielnych dyrekcji lasów państwowych, w tym w Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu jest jedną z 17 Regionalnych Dyrekcji LP w kraju. Obejmuje lasy regionu kujawsko-pomorskiego o powierzchni ponad 430 tys. ha.

Główne kompleksy leśne zlokalizowane są na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i w południowej części pomorskiego wzdłuż Wisły, Noteci, Brdy i Drwęcy. Wśród nich wielkością i zwartością wyróżniają się Bory Tucholskie, Puszcza Bydgoska i Lasy Gostynińsko-Włocławskie.

Położenie Dyrekcji Toruńskiej na tle Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Polsce oraz skład Nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Przy okazji jubileuszu wspomnę, że na południowy zachód od środkowej części Dyrekcji, nad Wisłą położone jest Nadleśnictwo Solec Kujawski (jedno z 27 jednostek wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Panstwowych w Toruniu), które wraz z Nadleśnictwami Bydgoszcz, Cierpiszewo i Gniewkowo tworzą wspomnianą Puszczę Bydgoską. 

Po I wojnie światowej lasy naszego nadleśnictwa wróciły na własność państwa polskiego. Po II wojnie światowej zostały reaktywowane jednostki gospodarcze Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Leszyce i Solec. W 1973 roku Nadleśnictwa Leszyce, Bydgoszcz i Bartodzieje połączono w jedną jednostkę administracyjną - Nadleśnictwo Bydgoszcz, a Nadleśnictwa Solec, Zawiszyn i Cierpiszewo w Nadleśnictwo Cierpiszewo, które na mocy Zarządzenia nr 18 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 8 lipca 1981 roku zmieniło nazwę i siedzibę na Solec Kujawski. 

Nadleśnictwo Solec Kujawski w obecnych granicach powstało z dniem 3 stycznia 1994 roku na mocy Zarządzenia Nr 90 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Utworzone zostało z obrębu Leszyce należącego do Nadleśnictwa Bydgoszcz oraz obrębu Solec będącego częścią trzyobrębowego Nadleśnictwa Solec Kujawski. 

Dzieje Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu